Kolejny rok formacyjny naszej między parafialnej wspólnoty Oazowej dobiega końca. Wynosimy z niego wiele wdzięczności za wspólnie przeżyty czas oraz wzajemne ubogacenie. Udało nam się zbudować piękne wspólne dzieło serc, zasłuchanych w Boże Słowo i pragnących wcielać je w życie. Niestety z racji różnorakich obowiązków i spotkań, niemożliwym okazało się spotkanie w całości wspólnoty, lecz nasza wdzięczność, wyrażona podczas spotkania, niech sięga wszędzie tam, gdzie są „nasi ludzie”.