Krąg Biblijny

Krąg Biblijny to grupa regularnie spotykających się osób, która pragnie poznawać Boga w Jego Słowie i konfrontować swoje życie w świetle Jego nauki, dlatego spotykamy się w każdy czwartek. Nasze spotkania rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00, po Mszy Świętej adorujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie a następnie w salkach katechetycznych czytamy, modlimy się i rozważamy niedzielne Słowo Boże. Zapraszamy każdego kto odczuwa potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo i chce doświadczać w swoim życiu mocy Słowa Bożego.
Księża opiekunowie: Ks. Jakub Studziński i Ks. Łukasz Listwan