Legion Maryi

Legion Maryi. Grupa ludzi świeckich, którzy w duch Maryi mają za cel głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości przez modlitwę i pracę apostolską. Podejmują służbę na rzecz ludzi chorych, samotnych, niosąc im pociechę duchową. Legionista uczestniczy w spotkaniu i podejmuje czynną pracę. Oprócz aktywnych członków, Legion wspomagany jest codzienną modlitwą członków pomocniczych. Spotkania – dom katechetyczny, czwartki o 16:30.

Ksiądz opiekun: Ks. prałat Henryk Satława