Cmentarz Parafialny

 1. Cmentarz jest własnością Parafii św. Michała Archanioła w Wilkowicach. Na cmentarzu należy zachować powagę, godność i poszanowanie miejsca spoczynku dla tych, którzy odeszli do wieczności i miejsca modlitwy dla żyjących,

 2. Na cmentarzu można grzebać mieszkańców naszej parafii oraz tych, którzy posiadają grób rodzinny,

 3. Najbliższa rodzina niezwłocznie po zgonie zgłasza śmierć w kancelarii parafialnej aby uzgodnić czas i rodzaj pogrzebu oraz miejsce pochówku,

 4. Gdy to możliwe wykonujemy groby głębinowe. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty poprzedniego pogrzebu,

 5. Przed rozpoczęciem prac kamieniarskich należy zgłosić się w kancelarii parafialnej celem uiszczenia opłaty,

 6. Dysponent grobu (osoba która opłaciła grób) zobowiązany jest do stałej troski o stan i wygląd grobu,

 7. Prace przy nagrobku (obramowaniu itp.) należy wykonywać tak, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor dba też o uporządkowanie miejsca po wykonanych pracach,

 8. Znicze wypalone, uschłe wieńce i kwiaty składamy w wyznaczonym miejscu,

 9. Niszczenie pomników i krzyży na grobach, kradzież kwiatów i innych ozdób jest surowo zabronione. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew,

 10. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się w kancelarii. Brak wznowienia opłaty po 20 latach od daty pochowania uważa się za rezygnację z miejsca.

 11. Nie wprowadzamy na cmentarz zwierząt !

Opłaty grobów

Wielu parafian zdecydowało się na opłacenie grobów drogą elektroniczną. W obecnej sytuacji rozumiemy taką postawę, jednakże prosimy, aby wpłaty były dokonywane osobiście w kancelarii parafialnej. Konieczne jest każdorazowo zweryfikowanie, kto jest dysponentem miejsca na cmentarzu, ewentualnie, kto przejmuje opiekę nad grobem i związane z tym konieczne formalności, aby w przyszłości uniknąć kłopotliwych sytuacji. Osoby, które opłaciły groby przelewem bankowym, prosimy o osobisty kontakt w kancelarii parafialnej. Przypominamy, że cmentarz należy do parafii, a grób jest wynajętym miejscem na określony czas. Jeśli nie będą uiszczane opłaty za to miejsce, to zostanie on przekazany do wynajęcia innym rodzinom. Możliwości pochówku na naszym cmentarzu szybko się kończą i dlatego będziemy nieopłacone przez lata groby, przekazywali innym parafianom.

 

 1. Grób pojedynczy na 10 lat – 300 zł,

 2. Grób podwójny na 10 lat – 500 zł,

 3. Wznowienie opłaty po 10 latach – opłata j.w.,

 4. Opłaty na 1 rok:

  • grób pojedyńczy – 30 zł,

  • grób podwójny – 50 zł,

 5. Opłata pomnika:

  • 300 zł w wypadku nowego nagrobka,

  • 150 zł w wypadku wymiany starego nagrobka na nowy,

 6. Opłata za pobór wody i wywóz odpadów – 50 zł

INFORMACJA 


Aby wyszukać grób po nazwisku ostatnio pochowanego zmarłego, należy użyć na klawiaturze kombinacji Ctrl+F lub w przeglądarce internetowej wybrać: „szukaj na stronie”. W tak wywołane pole wpisujemy szukane nazwisko i w ten sposób powinniśmy znaleźć wszystkie wpisy na stronie.

Wykaz grobów nieopłaconych – aktualizacja co miesiąc

Wykaz wszystkich grobów