Pogrzeb

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu pogrzebu:

  • karta zgonu potwierdzona w USC,
  • odpis skrócony Aktu Zgonu z USC,
  • dowód opłaty i numer grobu, w którym zmarły będzie pochowany,
  • potwierdzenie udzielonych zmarłemu sakramentów św. (np. obrazek ze szpitala),
  • zgoda na pogrzeb wydana przez parafię stałego zamieszkania, jeśli zmarły mieszkał w innej miejscowości.

Zaraz po śmierci osobiście lub telefonicznie (tel. 663-765-948) ustalamy z kapłanem w parafii termin i godzinę pogrzebu. Ustalamy też spotkanie w kancelarii parafialnej na sporządzenie zapisu w Księdze Zgonów, dostarczając potrzebne dokumenty.

Prawo do pogrzebu katolickiego mają w świetle kościelnych przepisów wszyscy wierni i katechumeni. Prawo kanoniczne wymienia jednak przypadki w których należy katolickiego pogrzebu odmówić. Rezygnując z udzielenia im religijnego obrzędu Kościół Katolicki także po śmierci szanuje ich wolność.

Dotyczy to osób, które za życia:

  • głosiły poglądy sprzeczne z wiarą Kościoła Katolickiego,
  • były jawnymi grzesznikami,
  • świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem,
  • przed śmiercią nie dały „żadnych oznak pokuty”,
  • z pogardą dla Boga, religii i Kościoła uparcie odmawiają przyjęcia sakramentów św.

W oczekiwaniu na pogrzeb można przechowywać zmarłych w parafialnej kaplicy cmentarnej w kabinie chłodniczej. Zgłoszenia u pracowników cmentarza, którzy świadczą usługi w pełnym zakresie (kopanie grobu, transport zwłok, pomoc rodzinie w załatwieniu wszystkich formalności (tel 609 410 302).

 

W dniu pogrzebu gromadzą się krewni i przyjaciele zmarłego na Eucharystii sprawowanej w jego intencji. Towarzyszą mu również w drodze na miejsce wiecznego spoczynku. Modlitwy i pieśni pogrzebowe wyrażają, mimo smutku po utracie ukochanej osoby, nadzieję na wieczne życie.

Chrześcijanie mogą w smutku mieć nadzieję, ponieważ są przekonani, że zmarli przebywają u Boga i wierzą w ich zmartwychwstanie. Dawny Kościół obchodził dzień śmierci swych świętych jako narodziny do nowego, wiecznego życia. Za zmarłych ofiarujemy msze, spowiedź i komunię.