Księża i Siostry z Wilkowic

Księża diecezjalni:

 1. ks. kan. Władysław Kajzer 1943 – (1914-1992) – proboszcz parafii Wróblowice, archidiecezja krakowska,
 2. ks. kan. Franciszek Śliwka 1962 – (1939-2006) – proboszcz parafii Tworóg, diecezja gliwicka,
 3. ks. Jan Nikiel – 1987,
 4. ks. Grzegorz Walaszek – 1991,
 5. ks. Jacek Rączka – 2008,
 6. ks. Wojciech Olesiński – 2016.

Księża zakonni:

 1. ks. Antoni Hańderek SAC – 1943 (1907-1999),
 2. ks. Władysław Kubik SI – 1958,
 3. ks. Zbigniew Marek SI – 1972 (1947-2024)
 4. ks. Wiesław Grabski SI – 1979,
 5. ks. Bronisław Jakubiec SDS – 1981,
 6. ks. Tadeusz Durajczyk SVD – 1994,
 7. ks. Piotr Gębala PA – 1995.

Siostry pochodzące z parafii Wilkowice:

 1. s. Zofia Kanizja Kubik (1935-2006), Zgromadzenie Córek Bożej Miłości,
 2. s. Teresa Blandyna Wala, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości,
 3. s. Akwina Dobija, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana,
 4. s. Amabilis Więzik, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
 5. s. Tarcyzja Więzik, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
 6. s. Estera Górna, Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi.