Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej jest stowarzyszeniem, którego celem jest pogłębianie życia religijnego, moralnego, angażowanie się w prawidłowe wychowanie młodego pokolenia, niesienie pomocy potrzebującym, reagowanie na zagrożenia wiary oraz współpraca z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. W każdą trzecią środę miesiąca POAK uczestniczy we Mszy św. wieczornej a następnie odbywa się spotkanie formacyjne z księdzem Asystentem w Domu Katechetycznym. 

Prezes POAK: Bożena Tobiasz

Ksiądz Asystent: Ks. proboszcz Mirosław Włoch