Patron

Święty Michał Archanioł

Michał to imię biblijne i teoforyczne. Hebrajskie mika’el odpowiada polskiemu „Któż, jak Bóg!”. W Polsce imię to występuje od średniowiecza (1220 r.). Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i do buntu skłonił część aniołów, wtedy jako pierwszy wystąpił przeciw niemu św. Michał Archanioł z okrzykiem: „Któż, jak Bóg!”. Stary Testament mówi o św. Michale Archaniele jako jednym z najpotężniejszych duchów, niebieskim wodzu Izraela, który towarzyszył temu ludowi. W Apokalipsie św. Jana, archanioł Michał prowadzi aniołów do zwycięskiego boju z szatanem i jego zastępami; jest także aniołem gminy Jezusowej.

Również we wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie Michał uchodzi za księcia aniołów, archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się za ludźmi u Boga, jest aniołem ludu chrześcijańskiego, stoi u wezgłowia umierających, a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. Z tymi właśnie zadaniami łączył się jego późniejszy patronat nad kaplicami cmentarnymi, a w XII wieku także wyobrażenie z wagami do odmierzania dobrych uczynków. Nie ma na świecie żadnej ważniejszej świątyni katolickiej z czasów średniowiecza, w której nie byłoby ołtarza lub bodaj wizerunku św. Michała.

Wspomnienie liturgiczne św. Michała Archanioła, wraz z archaniołami Gabrielem i Rafałem, przypada 29 września.

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.