Oaza Młodzieżowa

Oaza Młodzieżowa jest częścią Ruchu Światło – Życie, założonego przez ks. Franciszka Blachnickeigo. Jej celem jest ewangelizacja i formowanie, czyli pogłębianie relacji z Chrystusem, jako osobistym Panem i Zbawicielem. Spotykamy się w każdy piątek (od września do czerwca), o godzinie 17:00 w Domu Katechetycznym w Wilkowicach. Wszelkie pytania można kierować na adres oaza.wilkowice@gmail.com 
Dołącz do nas, czekamy właśnie na Ciebie!
Moderatorka: Magdalena Szymanek
Ksiądz opiekun: Ks. Łukasz Listwan