Historia Parafii

Parafia w Wilkowicach została erygowana przed 1325 rokiem. Początki kościoła w Wilkowicach sięgają końca XVI wieku. Katalog ksiąg diecezji krakowskiej podaje, że kościół w Wilkowicach został wybudowany przez opata cysterskiego wilka w 1577 roku. Kronika parafialna potwierdza ten fakt dodając, że nazwa wsi Wilkowice pochodzi od nazwiska właściciela, którym był wymieniony opat. Kościół ten nie był konsekrowany. Podobnie jak kościoły w Łodygowicach i Mikuszowicach. Należały one pod administrację proboszcza żywieckiego, który sprawował pieczę nad tymi kościołami. Jako pierwszy z wymienionych kościołów uniezależnia się kościół w Łodygowicach i jego duszpasterze przejmują opiekę nad kościołami: wilkowickim i mikuszowickim.

Z polecenia księdza biskupa Mikołaja Oborskiego kościół w Wilkowicach zostaje poświęcony 22 XII 1658 roku przez proboszcza z Łodygowic ks. J. Niemca. Jako kościół filialny został odłączony od parafii Łodygowice ok. r. 1762. Duszpasterze jednak nie mieszkają w Wilkowicach. W 1797 roku kościół otrzymał prawo posiadania wikariusza ekspozyta, który mieszkał przy kościele. W tym też roku parafia została reerygowana.

Patronem kościoła od samego początku jego istnienia jest św. Michał Archanioł. Pierwsza świątynia była drewniana. Wnętrze stanowiły 3 ołtarze. Główny św. Michała Archanioła, 2 boczne: św. Walentego i Pana Jezusa ukrzyżowanego. Ostatni z wymienionych ołtarzy ocalał i jest jedynym zabytkiem sakralnym naszego kościoła. Mieści się on obecnie w kaplicy pod wieżą. W 1797 roku do drewnianego kościoła została dobudowana drewniana wieża.

Z zapisków kroniki warto wymienić kilka najważniejszych wydarzeń z życia kościoła i wioski. Parafia w całości liczyła 2613 mieszkańców. W 1847 roku do parafii wilkowickiej należały następujące wsie: Wilkowice, Bystra, Mikuszowice i bór wilkowicki. W tym na Wilkowice przypadało 1360 osób. Do roku 1847 zmarłych grzebano na cmentarzu przy kościele. W roku 1834 na skutek epidemii tyfusu w parafii zmarło około 300 osób. Z braku miejsca zmarłych pochowano na osobnym miejscu pod lasem na kapli. Trudności te były powodem założenia nowego cmentarza. W 1847 roku dokonano poświęcenia cmentarza. W 1834 roku odbyły się pierwsze misje przeprowadzone przez księży jezuitów. W 1844 roku powstało jako pierwsze w dekanacie żywieckim „bractwo trzeźwości” mające na celu walkę z pijaństwem. W 1848 roku na wieży zawieszono pierwszy dzwon św. Michała. W 1883 roku dzięki troskliwej opiece ks. J. Bobińskiego, organista z Wilkowic, zaczął prowadzić pierwszą „zimową szkółkę” dla dzieci. Duszpasterzowi Wilkowice zawdzięczają przystanek kolejowy otwarty na jego własna prośbę u władz zaborczych dnia 1 IX 1886 roku.

U schyłku XIX wieku ludność parafii wzrosła do 4000. Kościół drewniany okazał się za mały i mimo dobrego stanu zaczęto myśleć o budowie nowego, większego kościoła. Składki na ten cel zaczął zbierać ks. E. Niemczewski, ks. J. Bobiński i w. Camean. Budowę rozpoczął ks. A. Rajski. Budowali budowniczowie z Krosna; W. Sikorski i W. Drzymała. 26 czerwca 1888 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego prze ks. J. Miodońskiego proboszcza z Łodygowic i na fundamentach odprawiono pierwszą mszę świętą. W ciągu pierwszego roku wybudowano nawę główną, prezbiterium, pokryto dach blachą i zbudowano cześć wieży. W następnym roku zakończono budowę i przeniesiono ze starego kościoła ołtarz główny św. Michała i ołtarz Pana Jezusa ukrzyżowanego. 29 IX 1900 roku w dzień odpustu nastąpiło poświęcenie kościoła. W tym roku rozebrano stary kościół. Konsekracji nowego kościoła dokonał ks. Biskup A. Nowak, sufragan krakowski w 1901 roku.

Obecny wystrój kościoła pochodzi z pierwszych lat ubiegłego stulecia. W 1907 roku w miejsce starego ołtarza umieszczono nowy ołtarz główny wraz z tabernakulum wykonany przez s. Jarząbka z Kęt. Dwa ołtarze boczne i ambona zostały wykonane przez tego samego artystę. Stacje drogi krzyżowej pochodzą z 1934 roku. Wykonali je artyści ludowi z Łodygowic: J. Kania i A. Wajda. Chrzcielnica wykonana jest w 1941 roku, a pokrywę jej sprawiono na 1000-lecie chrztu Polski. Organy 15-sto głosowe zbudowała firma Rieger z Jagerdorf w 1909-1910 roku. Pająki, które obecnie oświetlają nasz kościół pochodzą: mały z 1889 roku przeniesiony ze starego kościoła, większy z 1937 roku.