Honorowa Straż NSPJ

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest to stowarzyszenie skupiające ludzi pragnących wynagrodzić i pocieszyć Jezusowe Serce napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi. Spotykają się w pierwszy czwartek miesiąca, uczestniczą w Godzinie Świętej, we mszy św. oraz spotkaniu formacyjnym wraz z ks. opiekunem w domu katechetycznym.

Ksiądz opiekun: Ks. Prałat Henryk Satława