W niedzielę 27 sierpnia we wspólnocie parafian, pośród których nie brakowało miejscowych rolników, jak i przedstawicieli władz samorządowych, dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony, prosząc by nikomu nie brakowało chleba powszedniego. Ksiądz proboszcz, nawiązując do niedzielnej ewangelii, wskazał na niesłychaną dobroć Boga, który objawia nam siebie i swoją miłość w powierzonym naszej opiece świecie. Po Mszy Świętej, Koło Gospodyń Wiejskich częstowało wszystkich zgromadzonych wspaniałymi kołaczami.