W dniach 4-6 listopada oaza młodzieżowa z Wilkowic i Straconki przeżywała swoje trzydniowe rekolekcje – tzw, Oazę Modlitwy. Odbywały się one w ośrodku Sióstr Karmelitanek Misjonarek w Trzebini k. Żywca.

Tematem przewodnim naszych rekolekcji było hasło bieżącego roku formacyjnego – „Życie w świetle”.
W szczególny sposób pochylaliśmy się nad świętością, która jest naszym wspólnym powołaniem
i ostatecznym celem każdego z nas. Podczas spotkań w grupach i spotkań ogólnych dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami i zastanawialiśmy się, jak możemy realizować powołanie do świętości w naszym codziennym życiu.

Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, nie zabrakło też czasu na jutrznię, Namiot Spotkania
i adorację Najświętszego Sakramentu. Naszymi duchowymi przewodnikami byli ks. Łukasz Listwan oraz
ks. Grzegorz Piekiełko, którzy podczas kazań i konferencji pokazywali nam, jak powinna wyglądać nasza relacja z Panem Bogiem.

Czas rekolekcji był również świetną okazją do integracji, wspólnej zabawy i przebywania w gronie naszej wspólnoty. Zachęcamy do zapoznania się ze świadectwem, które przygotowała Ania – uczestniczka OMu.

Shalom, jestem Ania i ostatnio byłam na rekolekcjach Oazy Modlitwy. Myślę, że był to dla mnie piękny czas, ponieważ był to taki moment zatrzymania się przy Bogu. Przed rekolekcjami myślę, że przez różne obowiązki brakowało mi takiej spokojnej rozmowy czy adoracji przy Najświętszym Sakramencie. Myślę, że uświadomiłam sobie też, że każdy z nas jest powołany do świętości i dawania świadectwa swoim życiem, bo głównie na tym opierał się nasz wyjazd, ale także, że warto żyć w świetle czyli w prawdzie. I z takim postanowieniem i refleksją pojechałam do domu z naładowanymi Bożą łaską bateriami i siłą do służby Bogu i drugiemu człowiekowi!

Chwała Panu!