Szalom! W miniony weekend przeżywaliśmy Oazę Modlitwy w Domu rekolekcyjnym „Vedra” prowadzonym przez Siostry Karmelitanki Misjonarki w Trzebini k. Żywca! Tematem przewodnim naszych rekolekcji był Sakrament Pokuty i Pojednania. Konferencje, kazania oraz spotkania w grupach, uświadamiały nam jaką postawę powinniśmy przybierać i jak należy patrzeć na spowiedź. Odkrywaliśmy, że jest to sakrament ogromnej miłości i nowej szansy, płynącej z krzyża Pana Jezusa, który ukochał nas miłością zupełnie bezgraniczną. Nie zabrakło rzecz jasna wspólnych Eucharystii, adoracji, namiotu spotkania, ale i zabawy oraz integracji na tzw. pogodnym wieczorze. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to dzieło, a przede wszystkim naszemu Panu i Zbawicielowi.