W sobotę 25.03.2023r. w naszej Parafii odbyła się uroczysta Msza Święta Kurii Legionu Maryi, podczas której legioniści odnowili akt poświęcenia się Matce Bożej, aby otrzymać przez Nią moc i błogosławieństwo na kolejny rok posługi chorym, samotnym i opuszczonym. W uroczystości ACIES udział wzięły Prezydia Legionu Maryi z Bielska-Białej, Czańca, Cieszyna, Kalnej oraz Wilkowic.