Wraz z ks. Andrzejem Wołpiukiem – Diecezjalnym Koordynatorem ŚDM, rozpoczynamy organizację grupy na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Z racji konieczności jak najszybszego zakupu biletów lotniczych, zapisy potrwają jedynie do 20 września, wraz z wpłatą 2500 zł (szacowana cena biletów). Całość kosztów szacujemy na dzień dzisiejszy na ok. 5000 zł. Kwota obejmuje ceny biletów lotniczych, pakiety pielgrzyma oraz uczestnictwo w Dniach w Diecezji i Wydarzeniach Centralnych.

Bliższe informacje oraz zapisy: lukbarlis@gmail.com