Dzień 7 rekolekcji. Wraz z dziećmi towarzyszyliśmy Chrystusowi ukrzyżowanemu. Już o 8:00 rano rozpoczęliśmy dzień Eucharystią. Maryja była dla nas dzisiaj przykładem przebaczenia. Po Mszy Świętej wyruszyliśmy do Wieliczki na wycieczkę. Na miejscu od razu pobiegliśmy na chłodzące lody. Następnie zwiedzaliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce. Był to piękny dzień pełen wrażeń.